Maint ACM

Automatic Condition Monitoring ACM on Maint by Pinja -järjestelmän laajennusosa

Capture

Yllättävät vikaantumiset osoittautuvat usein kalliiksi operaatioiksi teollisuuden alasta huolimatta. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta.  Se on myös kustannustehokas menetelmä koneiden ja laitteiden huoltamiseen. Jatkuva kunnossapidon kehittäminen niinikään tehostaa yrityksen kilpailukykyä.

 

ACM Maintissa

Ratkaisu

 • Pinja ACM tarkkailee automaattisesti tulevia tapahtumatietoja ja tekee niiden perusteella työkortteja automaattisesti Maintiin
 • Voidaan käyttää erilaisia muuttujia ja rajaarvoja uuden työn laukaisemiseen
  • Häiriötaajuus
  • Häiriön kesto
  • Analogiatieto
  • Kun annettu raja-arvo ylittyy, järjestelmä reagoi siihen välittömästi -> Generoi uuden työn työaikataululle
 • Tiedot voidaan tuoda rajapinnan kautta esim. tuotantokoneen ohjausjärjestelmästä, logiikalta, jne. Liityntä räätälöidään tapauskohtaisesti.
 • Saatavilla myös Machine Track liitynnällä

Hyödyt

 • Automaattinen raja-arvojen seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin
 • Raja-arvon ylittymistä seuraavaa tilannetta päästään ratkaisemaan hyvissä ajoin ennen vakavampaa vikaa tai ongelmatilannetta

Tuloksena parannat tuotantolaitteidesi käyttövarmuutta

 

Kiinnostuitko Maint ACM:stä? Kysy lisää!