Maint E-Mail hälytykset

E-Mail hälytykset on Maint by Pinja -järjestelmän laajennusosa

 

email hälytykset

 

 

Yllättävät vikaantumiset osoittautuvat usein kalliiksi operaatioiksi teollisuuden alasta huolimatta. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta. Se on myös kustannustehokas menetelmä koneiden ja laitteiden huoltamiseen. Jatkuva kunnossapidon kehittäminen niinikään tehostaa yrityksen kilpailukykyä.

Hälytysten käyttö kunnossapidossa

Kuten Maint by Pinja, modernit kunnossapitojärjestelmät tarjoavat useita mahdollisuuksia helpottaa kunnossapitohenkilöiden työtä. Yksi näistä on kunnossapitojärjestelmän generoimien hälytysten hyödyntäminen.

Käytännössä hälytysten toiminta perustuu kunnossapitojärjestelmässä määriteltäviin ehtoihin ja automatiikkaan, joiden pohjalta halutut hälytykset aktivoituvat. Hälytysten avulla kunnossapidon töistä voidaan jakaa tietoa valituille henkilöille tekstiviestitse tai sähköpostilla ilman, että itse järjestelmää tarvitsee avata.

Hälytysten kiistaton etu on mm. kunnossapidon reagointiajan lyhentyminen. Hyödyt tulevat esille myös tilanteissa, joissa kunnossapidosta vastaa palveluntarjoaja.

E-Mail hälytykset Maintissa

Ratkaisu

 • Kunnossapitotyöt viestinä sähköpostiin
 • Työaikataululle tuleva uusi työ lähettää sähköpostiviestin automaattisesti
 • Mahdollisuus määritellä ehdot, joiden perusteella sähköpostiviesti lähetetään:
 • Esimerkiksi tietyn osaston kiireelliset työt, työturvallisuustyöt, tms.
 • Sähköpostiosoitteiden määrittely:
 • Voidaan määritellä mihin sähköpostiosoitteeseen viesti lähetetään missäkin tilanteessa
 • Mahdollisuus lähettää samasta työstä viesti useampaan osoitteeseen

Hyödyt

 • Hälytykset lyhentävät kunnossapidon reagointiaikaa
 • Automaattiset ilmoitukset uusista töistä
 • Prosessidataan yhdistettynä automaattiset poikkeamailmoitukset
 • Saat helpotusta kunnossapidon ohjaukseen:
 • Ilmoitukset töiden etenemisestä
 • Muistutukset töiden suorittamisesta
 • Helppo keino jakaa tietoa tärkeistä kunnossapitotöistä myös muillekin kuin Maint by Pinjan päivittäisille käyttäjille

Tuloksena parannat laitoksesi käyttövarmuutta

 

Kiinnostuitko Maint E-Mail hälytyksistä? Kysy lisää!