Maint E-mail työraportointi

E-mail työraportointi on Maint by Pinja -järjestelmän laajennusosa

Capture

Yllättävät vikaantumiset osoittautuvat usein kalliiksi operaatioiksi teollisuuden alasta huolimatta. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta.  Se on myös kustannustehokas menetelmä koneiden ja laitteiden huoltamiseen. Jatkuva kunnossapidon kehittäminen niinikään tehostaa yrityksen kilpailukykyä.

 

Hälytysten käyttö kunnossapidossa

Kuten Maint by Pinja, modernit kunnossapitojärjestelmät tarjoavat useita mahdollisuuksia helpottaa  kunnossapitohenkilöiden työtä. Yksi näistä on kunnossapitojärjestelmän generoimien hälytysten hyödyntäminen.

Käytännössä hälytysten toiminta perustuu kunnossapitojärjestelmässä määriteltäviin ehtoihin ja automatiikkaan, joiden pohjalta halutut hälytykset aktivoituvat. Hälytysten avulla kunnossapidon töistä voidaan jakaa tietoa valituille henkilöille tekstiviestitse tai sähköpostilla ilman, että itse järjestelmää tarvitsee avata. 

Hälytysten kiistaton etu on mm. kunnossapidon reagointiajan lyhentyminen. Hyödyt tulevat esille myös tilanteissa, joissa kunnossapidosta vastaa palveluntarjoaja

 

E-mail työraportointi Maintissa

Ratkaisu

  • Sähköpostiviesti työaikataululle tulevasta uudeta työstä E-mail hälytys toiminnallisuuden mukaisesti
  • Yksinkertainen työn raportointi vastaamalla saatuun sähköpostiviestiin
  • Määriteltävissä mitä tietoja sähköpostiviestissä kysytään työhön liittyen

 

Hyödyt

  • Helppo keino hallita kunnossapitotöitä silloin, kun ARROW Maint ei ole aina asentajan käytettävissä, mutta sähköposti on
  • Teknisesti selkeä ja helppokäyttöinen menetelmä myös ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työraportointiin

Tuloksena selkeytät laitoksesi kunnossapitoa

 

Kiinnostuitko Maint E-mail työraportoinnista? Kysy lisää!