Gema Machine Performance

Gema Machine Performance on kustannustehokas tapa lähteä kehittämään tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti. Koneseurantajärjestelmän avulla digitalisoit tuotannosta kerättävää tietoa operaattorien antaman palautteen rikastamana.

Gema Machine Performanceen kuuluvat:

B7K_5126-Edit

 

  • Koneseuranta
  • Dashboard
  • Pysähdyksen syyt
  • OEE/KNL-tunnusluvun mittaaminen
  • Raportointi
  • Hallintatyökalu

Koneseuranta

Koneseuranta on koko tuotantodatan keruun ja digitalisoinnin perusta. Sen avulla kytkeydytään tuotantokoneisiin ja saadaan reaaliaikainen näkymä koko tuotantolaitoksen tilannekuvasta.

 

tiedonkeruu

Dashboard

Gema Machine Performancen Dashboard tarjoaa käyttäjälleen yhden käyttöliittymän, johon kootaan tuotantolinjan käyntitieto visuaaliseen muotoon tuotannon operaattorin kommentoitavaksi. Dashboard opastaa operaattoria antamaan pysähdyksille syyt. Dashboardilta voit nähdä tuotannon tilanteen koneittain, linjoittain, osastoittain tai koko tehtaan osalta.

Pysähdyksen syyt

Koneen tai linjan pysähtyessä järjestelmä pyytää tuotannon operaattoria antamaan pysähdykselle syyn. Syyt voidaan määritellä itse ja kuinka syvällisesti raportointi halutaan suorittaa.

OEE/KNL-tunnusluvun mittaaminen

Gema Machine Performancen avulla voidaan laskea koneen tai linjan kokonaistehokkuus.

Raportointi

Raportointi sisältää tuotannon raportteja ja tunnuslukuja halutuista kohteista kuten käyttösuhde, käytettävyys, tuotantomäärät ja nopeudet.

Hallintatyökalu

Hallintatyökalun avulla järjestelmän pääkäyttäjä voi hallita käyttöliittymän elementtejä, kuten pysähdyssyiden muokkaus.