Maint GSM Hälytykset

GSM Hälytykset on Maint by Pinja -järjestelmän laajennusosa

Capture

Yllättävät vikaantumiset osoittautuvat usein kalliiksi operaatioiksi teollisuuden alasta huolimatta. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta.  Se on myös kustannustehokas menetelmä koneiden ja laitteiden huoltamiseen. Jatkuva kunnossapidon kehittäminen niinikään tehostaa yrityksen kilpailukykyä.

 

Hälytysten käyttö kunnossapidossa

Kuten Maint by Pinja, modernit kunnossapitojärjestelmät tarjoavat useita mahdollisuuksia helpottaa  kunnossapitohenkilöiden työtä. Yksi näistä on kunnossapitojärjestelmän generoimien hälytysten hyödyntäminen.

Käytännössä hälytysten toiminta perustuu kunnossapitojärjestelmässä määriteltäviin ehtoihin ja automatiikkaan, joiden pohjalta halutut hälytykset aktivoituvat. Hälytysten avulla kunnossapidon töistä voidaan jakaa tietoa valituille henkilöille tekstiviestitse tai sähköpostilla ilman, että itse järjestelmää tarvitsee avata. 

Hälytysten kiistaton etu on mm. kunnossapidon reagointiajan lyhentyminen. Hyödyt tulevat esille myös tilanteissa, joissa kunnossapidosta vastaa palveluntarjoaja.

 

GSM-hälytykset Maintissa

Ratkaisu

 • Kunnossapitotyöt tekstiviestinä puhelimeen
 • Tekstiviesti työaikataululle tulevasta uudesta työstä
 • Mahdollisuus määritellä ehdot, joiden perusteella tekstiviesti lähetetään:
  • Esim. tietyn osaston kiireelliset työt, työturvallisuustyöt, tms
 • Puhelinnumeroiden määrittely
  • Voidaan määritellä mihin numeroon lähetetään viesti missäkin tilanteessa
  • Mahdollisuus lähettää samasta työstä viesti useampaan numeroon

 

Hyödyt

 • Hälytykset lyhentävät kunnossapidon reagointiaikaa
  • Automaattiset ilmoitukset uusista töistä
  • Prosessidataan yhdistettynä automaattiset poikkeamailmoitukset
 • Saat helpotusta kunnossapidon ohjaukseen:
  • Ilmoitukset töiden etenemisestä
  • Muistutukset töiden suorittamisesta
 • Helppo keino lyhentää kunnossapidon reagointiaikoja – viesti uudesta vikailmoituksesta lähtee reaaliajassa, esimerkiksi päivystyspuhelimeen

Tuloksena parannat laitoksesi käyttövarmuutta

 

Kiinnostuitko Maint GSM Hälytyksistä? Kysy lisää!