Novi Hälytykset

Hälytykset on Novi-kunnossapitojärjestelmään liitettävä optio.

 

Capture

Kuten Novi by Pinja, modernit kunnossapitojärjestelmät tarjoavat useita mahdollisuuksia helpottaa kunnossapitohenkilöiden työtä. Yksi näistä on kunnossapitojärjestelmän generoimien hälytysten hyödyntäminen.

Käytännössä hälytysten toiminta perustuu kunnossapitojärjestelmässä määriteltäviin ehtoihin ja automatiikkaan, joiden pohjalta halutut hälytykset aktivoituvat. Hälytysten avulla kunnossapidon töistä voidaan jakaa tietoa valituille henkilöille tekstiviestitse tai sähköpostilla ilman, että itse järjestelmää tarvitsee avata.

Hälytysten kiistaton etu on mm. kunnossapidon reagointiajan lyhentyminen. Hyödyt tulevat esille myös tilanteissa, joissa kunnossapidosta vastaa palveluntarjoaja.

Hälytykset Novissa

Ratkaisu

 • Hälytysten avulla kunnossapitotöistä voidaan jakaa tietoa valituille henkilöille.
 • Hälytysten toiminta perustuu Novin käyttöliittymässä määritettäviin ehtoihin, joiden perusteella sähköpostiviesti tai SMS-viesti lähetetään valituille vastaanottajille
 • Hälytysehdot voidaan määritellä esim. työn tilan, kiireellisyyden, työlajin tai näiden yhdistelmän mukaisesti
 • Hälytykset voivat koskea esim. tietyn osaston kiireellisiä töitä, työturvallisuuteen liittyviä töitä tai valmistuneita töitä
 • Samasta työstä on mahdollista lähettää viesti usealle vastaanottajalle
 • Viestin sisältö on muokattavissa

Hyödyt

 • Hälytykset lyhentävät kunnossapidon reagointiaikaa
  • Automaattiset ilmoitukset uusista töistä
  • Prosessidataan yhdistettynä automaattiset poikkeamailmoitukset
 • Voit tehostaa palveluntarjoajien työnohjausta, mikäli Novi Kumppaniliittymä on käytössä
 • Saat helpotusta kunnossapidon ohjaukseen:
  • Ilmoitukset töiden etenemisestä
  • Muistutukset töiden suorittamisesta
  • Tiedonjakona henkilöille, joilla Novi ei ole päivittäisessä käytössä

Tuloksena parannat laitoksesi käyttövarmuutta

 

Kiinnostuitko Novi Hälytyksistä? Kysy lisää!