Novi ARA Juurisyyanalyysi

ARA Juurisyyanalyysi on Novi-perusjärjestelmään liitettävä optio.

 

kunnossapidon pyramidi

Juurisyyanalyysi on paljon käytetty tekniikka, joka tarjoaa vastauksia siihen, miksi ongelma, läheltä piti-tilanne tai vikaantuminen tapahtui. Juurisyyanalyysin avulla pyritään tunnistamaan ongelman alkulähde käyttäen tiettyjä etenemisvaiheita ja niihin liittyviä työkaluja. Juurisyyanalyysin avulla pyritään määrittelemään:

 • Mitä tapahtui
 • Miksi tapahtui
 • Selvittää, miten tapahtuman todennäköisyyttä voitaisiin jatkossa pienentää.

Juurisyyanalyysissä oletetaan että, käytännöt ja tapahtumat ovat kytköksissä toisiinsa. Tietynlainen toiminta käynnistää seuraavan toiminnan, tämä jälleen seuraavan ja niin edelleen. Jäljittämällä näitä toimintoja taaksepäin, voidaan selvittää, mistä ongelma sai alkunsa ja miten se voimistui niiksi seurauksiksi, jotka ovat havaittavissa.

Juurisyyanalyysi Novissa

Ratkaisu

 • Vikakorjaustöiden analysointi Noviin valituin kysymyksin johdatellulla raportointityökalulla
 • Kun työ valmistuu, Novi käynnistää automaattisen kysymyssarjan. Huoltohenkilö valitsee oikeat vaihtoehdot
 • Huolella valitut kysymykset ja vastausvaihtoehdot voidaan määritellä joko koneelle tai konetyypille
 • Juurisyyanalyysissä voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä kuten FRACAS / FMEA / A3 / PDCA / 8D / Six Sigma
 • Valmistuneet vika-analysoinnit voidaan viedä tarkasteltaviksi esimerkiksi Pinjan ShopFloor Manageriin

Hyödyt

 • Raportoitavuus ja raportoinnin laatu paranee
 • Vian analysoiminen nopeutuu ja vika-analyysidatan luotettavuus paranee
 • Viananalysointiprosessi saadaan vakioitua
 • Voidaan kohdentaa kunnossapidon resurssit voimakkaammin kunnonvalvontaan ja ennakkohuoltoihin
 • Työn sisältö on mielekkäämpi kun kunnossapitotyöt päästään suorittamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti sen sijaan että kiirehditään vikakorjaustöiden perässä

Tuloksena vikakorjaukset vähentyvät, käyttövarmuus paranee ja saadaan kustannussäästöjä

Kiinnostuitko Novi ARA Juurisyyanalyysistä? Kysy lisää!