Maint Tuntikortti

Tuntikortti on Maint by Pinja -järjestelmän laajennusosa

Capture12

Kunnossapidon päivittäisen tekemisen hallinta on osa koko tuotannon päivittäisjohtamista. Hyvän päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, moderni kunnossapidon tiedon hallinta sekä ymmärrystä lisäävä tiedon visualisointi nopeaa päätöksentekoa varten. Päivittäisjohtamisen ytimen muodostavat rutiininomaiset, standardoidut palaverikäytännöt, joissa saadaan vastaukset kysymyksiin: Miten meillä meni eilen? Mitä on työlistalla tänään? Mitä on suunniteltu huomiselle?

Kunnossapidossa päivittäisen tekemisen hallintaan liittyy lukuisia erilaisia asioita. On kunnossapidon työsuunnittelua, ennakoivan kunnossapidon töitä, korjaustyötä, turvallisuusasioita, alihankintaketjun hallintaa ja yhteistyötä tuotannon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tämän kaiken menestykselliseen hallintaan tarvitaan päivittäisen tekemisen hallintaa ja rutiineja, jotta matka jatkuvan parantamisen avulla kohti maailmanluokan kunnossapitoa voidaan aloittaa.

 

Kunnossapidon resurssienhallinta

Olennainen osa kunnossapidon päivittäisen tekemisen hallintaa on resurssien hyödyntäminen. Kunnossapidon resurssit koostuvat tyypillisesti omista ja ulkoisista resursseista.

Eri toimintojen tai kokonaisuuksien ulkoistusta harkittaessa on olennaista tietää mitä omilla resursseilla pystytään tekemään, paljonko resurssia on käytettävissä ja miten hyvin sitä pystytään päivittäisessä kunnossapidossa hyödyntämään. Tämä edellyttää kunnossapito-organisaatiolta kurinalaista työtuntien kirjaamista kunnossapitojärjestelmään. Tässä apuna toimii Maint Tuntikortti, joka mahdollistaa palkkatuntien, erilaisten lisien ja myös poissaolojen kirjaamisen kunnossapitojärjestelmään.

Varsinainen palkkahallinto on kuitenkin eri järjestelmässä ja tyypillisesti Maint Tuntikortti halutaankin integroida taloushallinnon järjestelmään, jotta tuplakirjaustarve saadaan pois ja kunnossapito-organisaatio voi raportoida työtunnit tutun päivittäisen Maint-käyttöliittymän kautta osana kunnossapitotöiden raportointia.

 

Tuntikortti Maintissa

Ratkaisu

 • Yksityiskohtainen palkkatuntien syöttäminen järjestelmään
 • Mahdollisuus määritellä mitkä palkkalajit siirretään työkorteille laitteen kunnossapitotunteihin
 • Henkilökohtaiset tunnit
 • Kukin käyttäjä näkee vain omat tuntikorttinsa
 • Henkilökohtaiset palkkalajit
  • Perustunnit, ylityöt, lisät, jne...
 • Työnjohtajan / esimiehen hyväksyntä
  • Esimies näkee kaikkien tuntikortit
 • Raportit syötetyistä tunneista
 • Tarvittaessa siirto rajapinnan kautta taloushallinnon järjestelmiin.

 

Hyödyt

 • Kunnossapito-organisaatiolla yksi päivittäinen järjestelmä ja käyttöliittymä
 • Henkilöstön sitouttaminen järjestelmän käyttöön palkkatuntien raportoinnin kautta
 • Omien resurssien hyödyntämisasteen tarkempi seuranta

 

Kiinnostuitko Maint Tuntikortista? Kysy lisää!