Maint Operaattorihuollot

Operaattorihuollot on Maint by Pinja -järjestelmän laajennusosa

Capture7

Yllättävät vikaantumiset osoittautuvat usein kalliiksi operaatioiksi teollisuuden alasta riippumatta. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta.  Se on myös kustannustehokas menetelmä koneiden ja laitteiden huoltamiseen. Jatkuva kunnossapidon kehittäminen niinikään tehostaa yrityksen kilpailukykyä.

 

Operaattorihuollot eli käyttäjäkunnossapito

Käyttäjäkunnossapito yleistyy ja sen on havaittu vähentävän tuotannon laitteiden ja koneiden vikaantumista merkittävästi. Käyttäjän tekemä huolto voi olla esimerkiksi koneen ympäristön puhdistus, voiteluöljyn tarkistus tai koneen kuntoon liittyviä tarkistuksia.

Tuotannon operaattorit ovat ennakoivan kunnossapidon tärkein tuki ja lähde.  Jatkuvasti konetta operoivat ja tarkkailevat operaattorit tuottavat työpyyntöinä ja vikailmoituksina arvokasta dataa ja havaintoja kunnossapidolle. Usein tuotannon operaattori pääsee kiinni vikaan ennen kuin se aiheuttaa ongelmia. Järjestelmän avulla voidaan kerätä talteen arvokasta dataa jo alkavista vioista.

Operaattoreille voidaan määritellä lista käyttäjäkunnossapidon tehtäviä tehtäväksi tietyin väliajoin, kuten jokaisen vuoron alussa tai kerran viikossa ja jotka heidän halutaan raportoitavan. Näitä voivat olla esimerkiksi koneen ja sen eri osien puhdistaminen, arvojen mittaaminen tai vaikkapa silmämääräiset visuaaliset tarkastukset.

Operaattori tuottaa työssään niin paljon dataa ja erilaisiin havaintoihin perustuvia tutkimuksia, että jo se osaltaan ehkäisee vikaantumisten määrää. Järjestelmään tehtävien kirjausten avulla dokumentaatio tehdyistä toimenpiteistä tulee julki ja havainnot myös välittyvät eteenpäin.

Operaattorikunnossapidon käynnistäminen paitsi toteuttaa ennakoivaa kunnossapitoa, myös edistää tuotannon ja kunnossapidon välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Digitaalisessa muodossa olevat ohjeet ja dokumentaatiot muistuttavat ja ohjeistavat itse tekemiseen.

 

Operaattorihuollot Maintissa

Ratkaisu

 • Selainpohjainen käyttöliittymä kunnossapitotöiden raportointiin Maint by Pinjaan
 • Ei vaadi erillisiä ohjelmistoasennuksia
 • Työlistat nähtävissä webkäyttöliittymässä
  • Avoimien töiden selaus
  • Hakutoiminnot
 • Kunnossapitotyöt raportotavissa selaimen kautta esim. tuotannon koneelta
  • Tarvittaessa käyttäjätunnistus

 

Hyödyt

 • Varmistat koneen toiminnan kannalta kriittisten toimenpiteiden toteutumisen helppokäyttöisellä ratkaisulla
 • Voit havaita poikkeamia toimenpiteiden seurauksena
 • Voit mitata toimenpiteiden onnistumista ja oikea-aikaisuutta kehittääksesi toimintaasi
 • Voit hyödyntää dynaamista laskentamallia tulevista toimenpiteistä
 • Nopea raportointi kun asiat ovat tuoreessa muistissa vrt. esim. päivän töiden raportointi päivän päätteeksi

Tuloksena parannat laitoksesi käyttövarmuutta

 

Kiinnostuitko Maint Operaattorihuolloista? Kysy lisää!