Operational Excellence kunnossapidossa

Operational Excellence in Maintenance on valmis kehitysmalli asiakkaidemme kunnossapidon kehittämiseen kohti maailmanluokan kunnossapitoa.

 

Operational Excellence in Maintenance_FI (pyramidi)

Päivittäisen tekemisen hallinta

Kunnossapidon päivittäisen tekemisen hallinta on osa koko tuotannon päivittäisjohtamista. Hyvän päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, moderni kunnossapidon tiedon hallinta sekä ymmärrystä lisäävä tiedon visualisointi nopeaa päätöksentekoa varten. Päivittäisjohtamisen ytimen muodostavat rutiininomaiset, standardoidut palaverikäytännöt, joissa saadaan vastaukset kysymyksiin: Miten meillä meni eilen? Mitä on työlistalla tänään? Mitä on suunniteltu huomiselle?

Kunnossapidossa päivittäisen tekemisen hallintaan liittyy lukuisia erilaisia asioita. On kunnossapidon työsuunnittelua, ennakoivan kunnossapidon töitä, korjaustyötä, turvallisuusasioita, alihankintaketjun hallintaa ja yhteistyötä tuotannon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tämän kaiken menestykselliseen hallintaan tarvitaan päivittäisen tekemisen hallintaa ja rutiineja, jotta matka jatkuvan parantamisen avulla kohti maailmanluokan kunnossapitoa voidaan aloittaa.

Ennakoivan kunnossapidon hallinta

Yllättävät vikaantumiset osoittautuvat usein kalliiksi operaatioiksi teollisuuden alasta huolimatta. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta. Se on myös kustannustehokas menetelmä koneiden ja laitteiden huoltamiseen. Jatkuva kunnossapidon kehittäminen niinikään tehostaa yrityksen kilpailukykyä.

Kunnossapidon TPM

Prosessikehityksen luvatussa maassa Japanissa lanseerattiin 70-luvulla termi Total Productive Maintenance (TPM), joka on vapaasti suomennettuna ”Tuottava kunnossapito”. TPM on kunnossapitostrategia, jonka tavoitteena on parantaa tuottavuutta, mutta samalla myös työmoraalia ja työssäviihtyvyyttä. TPM strategiassa kunnossapito käsitetään hyvin laajasti ja tarkoituksena on järjestelmällinen tapa kehittää häiriötön tuotanto yhdessä henkilöstön kanssa.

TPM strategialla vähennettään hukkaa nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja tehostetaan tuotantoa ilman laadun heikkenemistä. Tavoitteina on myös kustannussäästöt sekä tuotannon nopeuttaminen.

Edellytyksiä TPM toteuttamiselle ovat johdon tuki ja työntekijöiden sitouttaminen jatkuvaan parantamiseen. On myös hyväksyttävä, että vaikutukset voivat tulla pitkällä aikavälillä ja TPM on ennenkaikkea jatkuva prosessi, tapa toimia.

 

Capture16

Tutustu Novi -ratkaisuumme täällä