Maint Piccolink

Piccolink on Maint by Pinja -järjestelmän laajennusosa

Capture8

Kunnossapidon päivittäisen tekemisen hallinta on osa koko tuotannon päivittäisjohtamista. Hyvän päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, moderni kunnossapidon tiedon hallinta sekä ymmärrystä lisäävä tiedon visualisointi nopeaa päätöksentekoa varten. Päivittäisjohtamisen ytimen muodostavat rutiininomaiset, standardoidut palaverikäytännöt, joissa saadaan vastaukset kysymyksiin: Miten meillä meni eilen? Mitä on työlistalla tänään? Mitä on suunniteltu huomiselle?

Kunnossapidossa päivittäisen tekemisen hallintaan liittyy lukuisia erilaisia asioita. On kunnossapidon työsuunnittelua, ennakoivan kunnossapidon töitä, korjaustyötä, turvallisuusasioita, alihankintaketjun hallintaa ja yhteistyötä tuotannon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tämän kaiken menestykselliseen hallintaan tarvitaan päivittäisen tekemisen hallintaa ja rutiineja, jotta matka jatkuvan parantamisen avulla kohti maailmanluokan kunnossapitoa voidaan aloittaa.

 

Kunnossapidon varastonhallinta

Teollisuudessa varastoja luokitellaan usein niiden sisältämien materiaalien suhteesta yrityksen tuotantoon tai lopputuotteeseen. Raaka-ainevarasto sisältää yrityksen ostamat materiaalit, jotka eivät ole vielä tuotannossa. Keskeneräiseen tuotantoon kuuluvat materiaalit, jotka ovat tuotannossa. Valmistuotevarastossa ovat yrityksen lopputuotteet, jotka ovat valmiina myyntiä varten. MRO- varastossa (Maintenance, Repair, Operatong) ovat materiaalit, joista ei tule osa valmista tuotetta, kuten tuotantolaitteiston vaatimat varaosat.

Kunnossapidon varastoitavilla materiaaleilla on tuotannollisen yrityksen raaka-aine- ja valmistuotevarastosta poikkeavia ominaispiirteitä. Esimerkiksi raaka-aine varasto pyrkii pitämään varastonkiertonopeuden korkeana. Kunnossapidon varastossa korkea varastonkiertonopeus tarkoittaa, että laitteita joudutaan korjaamaan ja huoltamaan usein, mikä voi tarkoittaa tuotannonkatkoksia.

Kunnossapidon varastosta materiaaleja käytetään kun laite vikaantuu tai sille tehdään huolto. Laitteiden vikaantumisen ennustaminen on hankalaa, koska vikaantumiseen vaikuttaa moni asia. Kysynnän ennustaminen on siis vaikeaa. Lisäksi eri nimikkeiden määrä varaosavarastossa on usein suuri ja yksittäisten nimikkeiden lukumäärä varastossa on pieni. Yleinen tapa on tehdä varaosille ABC-analyysi. ABC- analyysissa A- nimikkeitä ovat tuotteet joiden kulutus 80 % varaston arvosta, B- nimikkeiden käyttö 15% varaston arvostaja C- nimikkeiden käyttö 5% varaston arvosta.

Kunnossapidon varastonhallinnassa kirjataan kaikki kunnossapidon materiaaleja koskevat tiedot kunnossapidon tietojärjestelmään. Näitä tietoja ovat muun muassa materiaalien tilaukset sekä materiaalien otto varastosta. Hyvä ja laadukas varastokirjanpito mahdollistaa tarkan tiedon jokaisen tuotteen ja materiaalin varastotilanteesta jokaisella ajanhetkellä.

 

Piccolink Maintissa

Ratkaisu

 • Viivakoodilaitteisto osaksi Maint by Pinja -varastojärjestelmää
 • Helppo tapa toteuttaa varaston perustoiminnot suoraan käsipäätteellä
  • Otto, Saapuminen, Inventointi, Palautus
  • Uuden työn avaus
 • Viivakoodi mukaan myös työkortin tulostukseen
  • Virtaviivaistaa nimikkeiden työlle ottoa
  • Työkortin koodi syötettävissä myös manuaalisesti
 • Käyttäjätunnistus saatavissa käsipäätteeseen
 • Käsipäätteitä voi olla liitettynä järjestelmään useita
  • Käyttöälue voidaan laajentaa langattomilla tukiasemilla

 

Hyödyt

 • Saldot päivittyvät reaaliajassa
 • Nopeutat varastonhallinnan rutiineja ja vähennät virheitä
 • Parannat tulostasi tilaamalla oikeita määriä
 • Kontrolloit hävikkiä inventoimalla jatkuvasti
 • Säästät resurssejasi pitämällä varastosi saldot ja arvot ajan tasalla

Tuloksena parannat laitoksesi käyttövarmuutta

 

Kiinnostuitko Maint Piccolinkistä? Kysy lisää!