1. Tuotetietopankki
 2. Machine Track by Pinja
 3. Machine Track by Pinja - järjestelmän laajennukset

Machine Track Product Tracking

Product Tracking on Machine Track by Pinja - järjestelmän laajennusosa

 

Product Tracking

Päivittäisen tekemisen hallinta

Tuotannon päivittäisen tekemisen hallinta on osa koko yrityksen arvotuotantoa, oli kyseessä sitten tuotteiden tai erilaisten palveluiden valmistus. Hyvän päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, joka edelleen mahdollistaa tuotannon tunnuslukujen ja poikkeamien visualisoinnin, tiedon jakamisen sekä työntekijöiden osallistamisen. Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannon seurantaan sekä ongelmien ratkaisemiseen päivätasolla. Tämä auttaa henkilöstöä kohdistamaan toimintansa siihen, mikä on tärkeää juuri nyt.

Lean-filosofian mukaisesti tuottavuutta parannetaan poistamalla hukkaa omasta arvontuotannosta.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietyn tuotantoprosessin kehittämistä. Jotta prosessi ei palaudu vähitellen takaisin lähtötilanteeseen, tulee sille luoda oma seurantamalli.

Tähän ratkaisumme on rutiininomainen päivittäisjohtaminen eli päivittäisen tekemisen hallinta. Päivittäisjohtamisen avulla seurataan tuotannon virtausta ja sujuvuutta ja päätetään viiveettä niistä toimenpiteistä, joilla valmistus pysyy aikataulussa. Näin päästään matkalle kohti modernia ja älykästä valmistusta.

Tuotantosuunnitelman seuranta

Toimiva tuotannonsuunnittelu on yksi valmistavan teollisuuden kriittisimmistä osa-alueista yrityksen toimitusvarmuuden kannalta. Sisäinen toimitusvarmuus kertoo käytännössä tuotannon tehokkuudesta ja siitä, miten hyvin suunnitelman täytäntöönpanossa on onnistuttu. Ulkoinen toimitusvarmuus on suoraan sidoksissa asiakastyytyväisyyteen sekä pitkällä tähtäimellä asiakkaiden tilausmääriin tulevaisuudessa.

Jotta tuotantosuunnitelmasta saadaan mahdollisimman luotettava, vaatii suunnittelu taustalleen ajantasaista faktatietoa. Tämä tieto saadaan käytännössä valmistuksesta tuotannon tiedonkeruujärjestelmän avulla. Kun järjestelmän tuottama reaaliaikainen ja visuaalinen tieto on kaikkien saatavilla, näkevät myös tuotannonsuunnittelijat heti, miten heidän tekemänsä suunnitelma on lähtenyt toteutumaan.

Tuotannon digitalisaatioasteen lisääminen paitsi edesauttaa informaation kulkua, myös purkaa tuotannon, kunnossapidon ja muiden osastojen välisiä raja-aitoja. Tiedon läpinäkyvyyden avulla jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen sekä sisäiseen että ulkoiseen toimitusvarmuuteen. Tällä varmistetaan myös se, ettei yhdellekään asiakkaalle jouduttaisi ilmoittamaan, ettei tilausta saadakaan toimitettua luvatussa ajassa.

Product Tracking Machine Track järjestelmässä

Ratkaisu

 • Product tracking optiolla ohjataan, mitataan ja seurataan mitä, milloin ja kuinka paljon valmistetaan suhteessa suunnitelmaan sekä raportoidaan poikkeamat
 • Visuaalinen käyttöliittymä, joka kertoo kaikki tuotteelle/tilaukselle kirjatut ongelmat, laatutarkistukset sekä vaihtoajat
 • Option avulla seuraat laitteen tai linjan käynnin lisäksi
 • Tuotenimikkeitä ja –numeroita
 • Työ- ja/tai tilausnumeroita
 • Ohjelmanumeroita
 • Määriä nimikkeittäin

Hyödyt

 • Saldot päivittyvät reaaliajassa
 • Nopeutat varastonhallinnan rutiineja ja vähennät virheitä
 • Parannat tulostasi tilaamalla oikeita määriä
 • Kontrolloit hävikkiä inventoimalla jatkuvasti
 • Säästät resurssejasi pitämällä varastosi saldot ja arvot ajan tasalla

Tuloksena parannat tuotantolaitteidesi tuottavuutta

 

Kiinnostuitko Machine Track Product Trackingistä? Kysy lisää!