1. Tuotetietopankki
 2. Machine Track by Pinja
 3. Machine Track by Pinja - järjestelmän laajennukset

Machine Track Quality Data

Quality Data on Machine Track by Pinja -järjestelmän laajennusosa

 

laadunvarmistus

 

Päivittäisen tekemisen hallinta

Tuotannon päivittäisen tekemisen hallinta on osa koko yrityksen arvotuotantoa, oli kyseessä sitten tuotteiden tai erilaisten palveluiden valmistus. Hyvän päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, joka edelleen mahdollistaa tuotannon tunnuslukujen ja poikkeamien visualisoinnin, tiedon jakamisen sekä työntekijöiden osallistamisen. Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannon seurantaan sekä ongelmien ratkaisemiseen päivätasolla. Tämä auttaa henkilöstöä kohdistamaan toimintansa siihen, mikä on tärkeää juuri nyt.

Lean-filosofian mukaisesti tuottavuutta parannetaan poistamalla hukkaa omasta arvontuotannosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietyn tuotantoprosessin kehittämistä. Jotta prosessi ei palaudu vähitellen takaisin lähtötilanteeseen, tulee sille luoda oma seurantamalli.

Tähän ratkaisumme on rutiininomainen päivittäisjohtaminen eli päivittäisen tekemisen hallinta. Päivittäisjohtamisen avulla seurataan tuotannon virtausta ja sujuvuutta ja päätetään viiveettä niistä toimenpiteistä, joilla valmistus pysyy aikataulussa. Näin päästään matkalle kohti modernia ja älykästä valmistusta.

 

Laadunvarmistus

Tuotannonaikaiseen laadunhallintaan liittyy toimialojen välillä erilaisia standardeja. Standardit ovat erilaisia kriittisiä pisteitä, jotka täytyy varmistaa toimiviksi samalla tavalla joka kerta. Tyypillisiä laadullisten standardien tarkastukseen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi erilaiset mittaukset ja tarkastukset, linjaston ja välineiden puhtaus sekä materiaalien tasalaatuisuus.

Tuotannonaikainen laadunvarmistus toimii vain, jos mittaukset ja omavalvonta rullaavat asianmukaisesti. Puutteet näissä synnyttävät helposti laatupoikkeamia, jotka voivat pahimmillaan johtaa asiakkaiden reklamaatioihin tai jopa tuotteiden poisvetoon markkinoilta. Nämä ovat usein kalliita operaatioita - niin rahallisesti, kuin yrityksen maineenkin kannalta.

Huolellisuus ja täsmällisyys ovat laadunhallinnan oleellisia kriteereitä ja toisinaan laskennalliset ajankohdat ovat hyvinkin tarkkoja. Ongelmaksi nousevat tyypillisesti tiedon vaikea jäljitettävyys, ajantasaisuus sekä tarkkuus. Työn tehokkuutta syövä paperiraportointi ja epätietoisuus heijastuvat ennen pitkää myös koko yrityksen kilpailukykyyn.

Toimivalla laadunhallintajärjestelmällä voidaan nopeasti varmistaa, onko kaikki työvaiheet suoritettu asianmukaisesti tai onko jotain jäänyt tekemättä. Kirjaus, raportointi, tehdyt työvaiheet sekä tarkistukset kyetään jäljittämään minuutilleen. Poikkeamat on mahdollista selvittää nopeasti, kun laatuun liittyvä historiatieto on sähköisesti saatavilla.

Quality Data Machine Track by Pinja -järjestelmässä

Ratkaisu

 • Laadunvarmistus-option avulla voidaan hallita tuotannonaikaisia laatutarkastuksia
 • Sovellus muistuttaa, ohjeistaa, antaa palautetta siitä, onko tuote laadullisesti raja-arvojen sisällä ja sen pohjalta ohjaa operaattoria tekemään seuraavia toimenpiteitä
 • Sovelluksen avulla voidaan selvittää tuoteryhmä-, tuote- ja tilauskohtaisesti laatupoikkeamat ja syyt poikkeamille

Hyödyt

 • Tallennat luotettavaa laatutietoa raportointia varten
 • Kaikki erilaiset laatutarkastukset, jotka liittyvät tuotannonaikaiseen tekemiseen tulevat tehdyksi ajallaan
 • Laadulliset haasteet tulevat läpinäkyväksi, jonka avulla voidaan porautua poikkeamien juurisyihin
 • Laatutarkastukset antavat tärkeää tietoa tuotekehitykselle, materiaalivalinnoille sekä oman valmistusprosessin kehittämiselle
 • Pääset eroon paperisista laatutarkastuslomakkeista ja vähennät manuaalisia työvaiheita
 • Digitaalisena raportointitieto on helposti saatavilla silloin kun sitä tarvitaan

Tuloksena parannat tuottavuutta

 

Kiinnostuitko Machine Track Quality Datasta? Kysy lisää!