Maint RTM Running Time Maintenance

Running Time Maintenance on Maint by Pinja -järjestelmän laajennusosa

RTM

Yllättävät vikaantumiset osoittautuvat usein kalliiksi operaatioiksi teollisuuden alasta huolimatta. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta.  Se on myös kustannustehokas menetelmä koneiden ja laitteiden huoltamiseen. Jatkuva kunnossapidon kehittäminen niinikään tehostaa yrityksen kilpailukykyä.

 

Käyttöaikaan perustuva huoltaminen

Perinteisesti ennakkohuollot suunnitellaan kalenteripohjaisesti, eli säännöllisesti tietyn aikavälein suoritettavaksi.

Käyttöperustaisessa huoltamisessa (RTM, Running Time Maintenance) on kyse koneen huoltojen toteuttamisesta samoin kuin huoltaisit autoasi: joko aikavälin tai käyttömäärän täyttyessä.

Monella teollisuuden alalla tuotannon kuormitus vaihtelee. Mm. sesongit, tilauskanta ja tuotevalikoima vaikuttavat eri konetyyppien kuormitukseen. Yksin perinteisessä kalenteripohjaisessa huoltamisessa piileekin hukan tai vikaantumisen vaara. Yli- tai alihuoltamisen seuraukset ovat tästä hyvä esimerkki.

Käyttöaikaan perustuva huoltaminen vaatii koneen käyttötiedon keräämisen ja mittaroinnin. Se voidaan toteuttaa monella eri tavalla, mm. Gema by Pinja tai Machine Track by Pinja-ratkaisujen avulla tai määritellyn rajapinnan kautta. Lisäksi tieto voidaan tuoda manuaalisesti syöttämällä tieto Maint-käyttöliittymän kautta, esimerkiksi reittihuoltojen tarkastusten yhteydessä.

Käyttöaikaan perustuva huoltaminen on vaivatonta, se huomioi automaattisesti koneen käyttömäärän muutokset. Perinteiset kalenteripohjaiset huollot toimivat edelleen huoltosuunnitelman perustana. Käyttöperustainen huoltaminen tuo mukaan mahdollisuuden optimoida huoltoja oikea-aikaisesti tehtäviksi ja näin lisätä koneiden käyttövarmuutta.

 

RTM Running Time Maintenance Maintissa

Ratkaisu

  • Huolla koneitasi niin kuin autoasi – siirry kalenterista käyttömääräperustaiseen
    huoltamiseen
  • Koneet kytketään seurantaan sähköisesti joko Machine Trackin tai muun seurantajärjestelmän kautta
  • Järjestelmän käyttö on vaivatonta -> huomioi automaattisesti koneen kuormituksen muutokset

Hyödyt

  • Huollat koneitasi oikea-aikaisesti ja vältät koneiden yli- tai alihuoltamisen
  • Huoltovälien optimoinnilla saat aikaan kustannussäästöjä
  • Voit huomioida paremmin huoltamistarvetta sesonkiluonteisessa valmistuksessa
  • Käyttöaikahuollot huomioi automaattisesti koneen käyttömäärän muutokset
  • Siirtyminen kalenteripohjaisista huolloista käyttöaikahuoltoihin on tehty helpoksi

Tuloksena parannat kunnossapidon tehokkuutta

 

Kiinnostuitko Maint Running Time Maintenancesta? Kysy lisää!