Novi RTM - käyttöaikahuollot

RTM-käyttöaikahuollot on Novi-kunnossapitojärjestelmään liitettävä optio.

 

Capture11

Perinteisesti ennakkohuollot suunnitellaan kalenteripohjaisesti, eli säännöllisesti tietyn aikavälein suoritettavaksi.

Käyttöperustaisessa huoltamisessa (RTM, Running Time Maintenance) on kyse koneen huoltojen toteuttamisesta samoin kuin huoltaisit autoasi: joko aikavälin tai käyttömäärän täyttyessä.

Monella teollisuuden alalla tuotannon kuormitus vaihtelee. Mm. sesongit, tilauskanta ja tuotevalikoima vaikuttavat eri konetyyppien kuormitukseen. Yksin perinteisessä kalenteripohjaisessa huoltamisessa piileekin hukan tai vikaantumisen vaara. Yli- tai alihuoltamisen seuraukset ovat tästä hyvä esimerkki.

Käyttöaikaan perustuva huoltaminen vaatii koneen käyttötiedon keräämisen ja mittaroinnin. Se voidaan toteuttaa monella eri tavalla, mm. Gema by Pinja tai Machine Track by Pinja -ratkaisujen avulla tai määritellyn rajapinnan kautta. Lisäksi tieto voidaan tuoda manuaalisesti syöttämällä tieto Novi-käyttöliittymän kautta, esimerkiksi reittihuoltojen tarkastusten yhteydessä.

Käyttöaikaan perustuva huoltaminen on vaivatonta, se huomioi automaattisesti koneen käyttömäärän muutokset. Perinteiset kalenteripohjaiset huollot toimivat edelleen huoltosuunnitelman perustana. Käyttöperustainen huoltaminen tuo mukaan mahdollisuuden optimoida huoltoja oikea-aikaisesti tehtäviksi ja näin lisätä koneiden käyttövarmuutta.

RTM-käyttöaikahuollot Novissa

Ratkaisu

 • RTM-käyttöaikahuolto kerää halutuista laitteista ja koneista käyttömäärään perustuvaa laskuritietoa Noviin
 • Kalenteripohjaisten huoltojen lisäksi Käyttöaikahuolloilla voidaan koneelle määrittää käyttöön perustuva huoltoväli
 • Järjestelmä generoi huollon työkalenteriin ennaltasovittujen hälytysrajojen mukaan
  • Aikavälin täyttyessä ja/tai
  • Käyttömäärän täyttyessä
 • Koneen laskuritieto voidaan kerätä Machine Trackista, Gemasta, määritellyt rajapinnan kautta logiikoilta (esim. Siemens, Omron) tai manuaalisesti syöttämällä Noviin

Hyödyt

 • Huollat koneitasi oikea-aikaisesti ja vältät koneiden yli- tai alihuoltamisen
 • Huoltovälien optimoinnilla saat aikaan kustannussäästöjä
 • Voit huomioida paremmin huoltamistarvetta sesonkiluonteisessa valmistuksessa
 • Käyttöaikahuollot huomioi automaattisesti koneen käyttömäärän muutokset
 • Siirtyminen kalenteripohjaisista huolloista käyttöaikahuoltoihin on tehty helpoksi

Tuloksena parannat kunnossapidon tehokkuutta.

Kiinnostuitko Novi RTM-käyttöaikahuolloista? Kysy lisää!