SwingIO by Pinja -perusjärjestelmä

SwingIO-järjestelmä on helppo työkalu havaintojen kirjaamiseen mobiililaitteilla. Järjestelmään luodaan kirjauksia erilaisilla lomakkeilla ja niiden tyypin mukaan voidaan tieto tai tehtävä ohjata suoraan oikeille vastuuhenkilöille. 

Pystyt kirjaamaan ja jakamaan mobiilisti poikkeamat, laatuhavainnot, huoltopyynnöt, tarkistuslistat, vuorotyön viestinnän, tehtävien seurannan, kehitysideat ja analytiikan. Kaikkea palveluun tallennettua tietoa voidaan hakea ja raportoida myös jälkeenpäin. 

Käyttötavat ovat asiakkaan määriteltävissä ja siksi palvelu soveltuukin moniin eri käyttötarkoituksiin.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

SwingIO-perusjärjestelmään kuuluvat:

 1. Mukautettavat lomakkeet ja kirjaustyypit
 2. Tarkistuslistat
 3. Vuorotyön viestintä
 4. Tehtävien seuranta
 5. Analytiikka

1. Kirjaustyypit

Lomakkeet ovat mukautettavissa, joten kirjaustyypit voidaan määrittää yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Yleisimmät kirjaustyypit ovat:

 • Laatuhavainto
 • Kehitysidea
 • Huoltopyyntö
 • Reklamaatio
 • Asiakaspalaute
 • Aloite
 • Muistio
 • Tiedote
 • Poikkeama
 • Läheltäpiti-tilanne 

2. Tarkistuslistat

Tarkistuslistat on oma erityinen kirjaustyyppinsä, joka perustuu tarkistettaviin kohteisiin. Yksi tehtävä muodostuu yhdestä tai useammasta kohdasta, jotka merkitään joko OK tai ei ok tilaan. Tarkistuksia voidaan ajastaa aktivoitumaan automaattisesti esimerkiksi 2 viikon välein. 

Tarkistuslista voi olla myös tarpeen mukaan aktivoitava, jolloin sitä voidaan hyödyntää vaikkapa projektin lopputarkistuksen muistilistana. Kuittauksiin voidaan liittää kuvia ja kommentteja ja niistä saadaan tarvittaessa tarkkakin data ulos analysoitavaksi.

3. Vuorotyön viestintä

Vuorojen välinen tiedonvaihto on yksi keskeinen SwingIO:n käyttötapa. Toimittiin sitten hitsaamossa taikka leipomossa, on erityisen olennaista, että tieto kulkee vuorolta toiselle. 

Vuoron viesteille voi olla oma kirjaustyyppinsä, mutta kirjauksia voidaan tehdä myös ilman tyypitystä. Yksinkertaisimmillaan kirjaus voi olla tekstiä ja/tai kuvia vuoron kuulumisista.

4. Tehtävien seuranta

Kirjauksen asettaminen tehtävä-tyyppiseksi on osa SwingIO:n perustoiminnallisuutta. Kirjaustyyppi, esimerkiksi Huoltopyyntö, voidaan asettaa muodostumaan Tehtävä-tyyppiseksi. Sen ohjautuminen tietylle vastuuhenkilölle tai tiimille voidaan myös automatisoida. 

Tehtävien tilaa ja valmistumista voidaan seurata erityisessä Tehtävä-näkymässä ja niiden suorituksesta saadaan exportin tai rajapinnan avulla myös hyvinkin yksityiskohtaista dataa analysoitavaksi. Omat tehtäväsi näet helposti yhdellä silmäyksellä tehtävä-näkymästä.

5. Analytiikka

Yksi SwingIO:n eduista on se, että tieto jää talteen. Se saadaan myös sieltä ulos joko API-rajapinnan tai Excel-viennin avulla. Tämä mahdollistaa kattavan analytiikan, mikä tuo aivan uudenlaisia hyötyjä ja mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen. 

Jos keräät SwingIO:n avulla esimerkiksi tietoa laatupoikkeamista, saat automatisoitua niiden raportoinnin ilman että tarvitsee erikseen rakennella kaavioita Excelillä.