1. Tuotetietopankki
 2. Machine Track by Pinja
 3. Machine Track by Pinja - järjestelmän laajennukset

Machine Track Switching Time Report

Switching Time Report on Machine Track by Pinja -järjestelmän laajennusosa

 

Tuotantovaihtoaikojen optimointi

Päivittäisen tekemisen hallinta

Tuotannon päivittäisen tekemisen hallinta on osa koko yrityksen arvotuotantoa, oli kyseessä sitten tuotteiden tai erilaisten palveluiden valmistus. Hyvän päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, joka edelleen mahdollistaa tuotannon tunnuslukujen ja poikkeamien visualisoinnin, tiedon jakamisen sekä työntekijöiden osallistamisen. Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannon seurantaan sekä ongelmien ratkaisemiseen päivätasolla. Tämä auttaa henkilöstöä kohdistamaan toimintansa siihen, mikä on tärkeää juuri nyt.

Lean-filosofian mukaisesti tuottavuutta parannetaan poistamalla hukkaa omasta arvontuotannosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietyn tuotantoprosessin kehittämistä. Jotta prosessi ei palaudu vähitellen takaisin lähtötilanteeseen, tulee sille luoda oma seurantamalli.

Tähän ratkaisumme on rutiininomainen päivittäisjohtaminen eli päivittäisen tekemisen hallinta. Päivittäisjohtamisen avulla seurataan tuotannon virtausta ja sujuvuutta ja päätetään viiveettä niistä toimenpiteistä, joilla valmistus pysyy aikataulussa. Näin päästään matkalle kohti modernia ja älykästä valmistusta.

 

Tuotevaihtojen hallinta

Yksi valmistavan teollisuuden tämän päivän haasteista on tuotantotehokkuuden ylläpitäminen eräkokojen pienentyessä. Suuret massatuotannot ovat vaihtuneet pienempiin valmistuseriin ja varastoon valmistaminen ei ole toiminnan kannalta kannattavaa. Eräkokojen pienentyessä ja tuotenimikkeiden lisääntyessä myös tuotevaihdot lisääntyvät

Tuotevaihtoon kuluva aika voidaan saada selville luotettavan tiedonkeruujärjestelmän avulla. Tuotantokoneilta ja operaattoreilta kerätty data antaa faktatietoa, jonka avulla saadaan selville, päästiinkö tavoiteltuun vaihtoaikaan vai menikö vaihtoaika yli tavoitteen sekä miksi tavoitteeseen ei päästy. Poikkeamien kirjaaminen, seuranta ja niihin liittyvä päätöksenteko päivätasolla ohjaa vaihtoprosessin kehittämistä entistä paremmaksi.

 

Switching Time Report Machine Track by Pinja -järjestelmässä

Ratkaisu

 • Tuotevaihtoaikojen optimointi on tarkoitettu tuotevaihtoon kuluvan ajan mittaamiseen, standardoimiseen sekä optimointiin
 • Käyttöliittymä kertoo
 • Mikä ja milloin tuotevaihto on tehtävä
 • Tuotevaihdon tavoiteajan
 • Ohjeet tuotevaihdon suorittamiseen
 • Operaattori voi käyttöliittymän avulla raportoida kaikki tuotevaihtoon liittyneet ongelmat, jotka johtivat poikkeamaan vaihtoajassa
 • Visuaaliset analysointi- ja raportointimahdollisuudet, jotka mahdollistavat keskittymisen johtamiseen ja juurisyiden poistamiseen

Hyödyt

 • Läpimenoajan lyhentyminen
 • Eräkokojen ja keskeneräisen tuotannon pieneneminen
 • Valmistuotevaraston pieneneminen
 • Koneiden käyttöasteen paraneminen
 • Hukan pieneneminen
 • Laadun paraneminen
 • Vaihtelun pieneneminen
 • Parantunut turvallisuus

Tuloksena parannat tuotantolaitteidesi tuottavuutta

 

Kiinnostuitko Machine Track Switching Time Reportista? Kysy lisää!