1. Tuotetietopankki
  2. Leading People and Operational Excellence in Manufacturing Industry

Tavoitteena Operational Excellence

Operational Excellence (OE) on tapa johtaa valittua liiketoimintastrategiaa. Samalla se on jatkuvan parantamisen prosessi. Käsite voidaan vapaasti suomentaa termiksi ”operatiivinen huippuosaaminen”.

Lean ja Operational Excellence ovat toimintamalleina lähellä toisiaan. Lean on parannus- ja ongelmanratkaisumenetelmä, joka pyrkii vähentämään sellaista toimintaa, joka ei lisää asiakkaalle arvoa. Operational Excellence puolestaan keskittyy liiketoiminnan ja tuottavuuden kasvuun keinoilla, joissa organisaatio tuottaa arvoa asiakkaalle mahdollisimman pienillä sisäisillä kustannuksilla, tehden samalla hyvää tulosta. Lean-filosofiasta tuttuja menetelmiä tarvitaankin Operational Excellencen toteuttamisessa ja saavuttamisessa.

Valmistavassa teollisuudessa Operational Excellence- johtamistavan hyötyjä on konreettisesti voitu mitata ja todistaa: vertailtaessa kahta samalla liiketoimintaidealla toimivaa yritystä, OE-yhtiöllä on alhaisempi operatiivinen riski, alhaisemmat käyttökustannukset ja suurempi tuotto-odotus luodessaan arvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille.

Operatiivisen huippuosaamisen yritykset pyrkivät tekemään kahta asiaa huomattavasti eri tavoin
kuin muut yritykset: he hallitsevat liiketoimintaansa ja operatiivisia prosessejaan järjestelmällisesti ja
investoivat asiakasarvoa tuottavan kulttuurin rakentamiseen.

Operational Excellence tuotannon johtamisessa

Operatiiviseen huippuosaamiseen liittyy halu ja kyky oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Keinoja systemaattiseen, jatkuvaan parantamisen on useita. Tässä kohtaa Lean-menetelmät ovat paikallaan. Monelle ovat tuttuja Six Sigma DMAIC- tai PDCA-mallit. Olennaista on soveltaa sellaisia Lean-menetelmiä, jotka kyseiselle organisaatiolle ovat luontaisia.

Tuotantoympäristössä jatkuvan parantamisen toimintamalliin siirtyminen vaatii muutosta ja muutokseen tarvitaan johtamista. Lisäksi asiakkaan arvontuotanto johtavana ajatuksena vaatii ajattelun muutosta, mutta palkitsee lopulta.

Muutosjohtamisen tueksi tarvitsemme reaaliaikaista tietoa tuotantoympäristöstä; koneilta, laitteilta, prosessista sekä kunnossapidon ja tuotannon tekijöiltä. Tiedonkeruu ja sen digitalisointi modernein ja luotettavin menetelmin edesauttaa selvittämään mikä tuotannon tila on nyt ja missä olemme suhteessa tavoitteisiin. Tavoitteet jalkautuvat yrityksen liiketoimintastragiasta. Oikein valituilla digitaalisilla työkaluilla on todellista merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.

Pinja operatiivisen huippuosaamisen kumppanina tarjoaa teille asiakkaillemme ratkaisuja tuotannon ja kunnossapidon johtamisen tueksi. Haluamme myös haastaa asiakkaamme johtamaan omaa toimintaansa erinomaisella tiedolla ja tavalla – unohtamatta omien asiakkaiden arvontuottoa ja oman liiketoiminnan kannattavuutta.