Novi Tuntikortti

Tuntikortti on Novi-kunnossapitojärjestelmään liitettävä optio.

 

Capture12

Olennainen osa kunnossapidon päivittäisen tekemisen hallintaa on resurssien hyödyntäminen. Kunnossapidon resurssit koostuvat tyypillisesti omista ja ulkoisista resursseista. Ulkoisten resurssien hallinta onnistuu Novissa kätevästi Kumppaniliittymällä, jolla sitoutetaan alihankkijat raportoimaan työnsä asiakkaan järjestelmään.

Eri toimintojen tai kokonaisuuksien ulkoistusta harkittaessa on olennaista tietää mitä omilla resursseilla pystytään tekemään, paljonko resurssia on käytettävissä ja miten hyvin sitä pystytään päivittäisessä kunnossapidossa hyödyntämään. Tämä edellyttää kunnossapito-organisaatiolta kurinalaista työtuntien kirjaamista kunnossapitojärjestelmään. Tässä apuna toimii Novi Tuntikortti, joka mahdollistaa palkkatuntien, erilaisten lisien ja myös poissaolojen kirjaamisen kunnossapitojärjestelmään.

Varsinainen palkkahallinto on kuitenkin eri järjestelmässä ja tyypillisesti Novi Tuntikortti halutaankin integroida taloushallinnon järjestelmään, jotta tuplakirjaustarve saadaan pois ja kunnossapito-organisaatio voi raportoida työtunnit tutun päivittäisen Novi-käyttöliittymän kautta osana kunnossapitotöiden raportointia.

Tuntikortti Novissa

Ratkaisu

 • Palkkatuntien syöttö osana päivittäistä kunnossapitotöiden raportointia
 • Henkilökohtaiset TES:it
 • Henkilökohtaiset tunnit (kirjaaja näkee vain omat tuntinsa)
 • Poissaolotuntien raportointi (loma, sairaus, koulutus,…)
 • Haluttujen palkkalajien automaattinen laskenta työkortille laitteen kunnossapitotunteihin
 • Tuntien hyväksyntä
 • Kunnossapito-organisaation päivittäinen raportointi yhteen järjestelmään
 • Mahdollisuus integraatioon palkkahallintoon

Hyödyt

 • Kunnossapito-organisaatiolla yksi päivittäinen järjestelmä ja käyttöliittymä
 • Henkilöstön sitouttaminen järjestelmän käyttöön palkkatuntien raportoinnin kautta
 • Omien resurssien hyödyntämisasteen tarkempi seuranta

Tuloksena parannat tuotantolaitteidesi käyttövarmuutta.

 

Kiinnostuitko Novi Tuntikortista? Kysy lisää!