Gema Tuotteen ja/tai tilauksen seuranta

Tuotteen ja/tai tilauksen seuranta on Gema MES -järjestelmän laajennusosa

 

Tuotantovaihtoaikojen optimointi testi

Tuotannon päivittäisen tekemisen hallinta on osa koko yrityksen arvotuotantoa, oli kyseessä sitten tuotteiden tai erilaisten palveluiden valmistus. Hyvän päivittäisjohtamisen avaintekijöitä ovat luotettava ja reaaliaikainen tiedon kerääminen tuotannosta, joka edelleen mahdollistaa tuotannon tunnuslukujen ja poikkeamien visualisoinnin, tiedon jakamisen sekä työntekijöiden osallistamisen. Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannon seurantaan sekä ongelmien ratkaisemiseen päivätasolla. Tämä auttaa henkilöstöä kohdistamaan toimintansa siihen, mikä on tärkeää juuri nyt.

Lean-filosofian mukaisesti tuottavuutta parannetaan poistamalla hukkaa omasta arvontuotannosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietyn tuotantoprosessin kehittämistä. Jotta prosessi ei palaudu vähitellen takaisin lähtötilanteeseen, tulee sille luoda oma seurantamalli.

Tähän ratkaisumme on rutiininomainen päivittäisjohtaminen eli päivittäisen tekemisen hallinta. Päivittäisjohtamisen avulla seurataan tuotannon virtausta ja sujuvuutta ja päätetään viiveettä niistä toimenpiteistä, joilla valmistus pysyy aikataulussa. Näin päästään matkalle kohti modernia ja älykästä valmistusta.

Tuotantosuunnitelman seuranta

Toimiva tuotannonsuunnittelu on yksi valmistavan teollisuuden kriittisimmistä osa-alueista yrityksen toimitusvarmuuden kannalta. Sisäinen toimitusvarmuus kertoo käytännössä tuotannon tehokkuudesta ja siitä, miten hyvin suunnitelman täytäntöönpanossa on onnistuttu. Ulkoinen toimitusvarmuus on suoraan sidoksissa asiakastyytyväisyyteen sekä pitkällä tähtäimellä asiakkaiden tilausmääriin tulevaisuudessa.

Jotta tuotantosuunnitelmasta saadaan mahdollisimman luotettava, vaatii suunnittelu taustalleen ajantasaista faktatietoa. Tämä tieto saadaan käytännössä valmistuksesta tuotannon tiedonkeruujärjestelmän avulla. Kun järjestelmän tuottama reaaliaikainen ja visuaalinen tieto on kaikkien saatavilla, näkevät myös tuotannonsuunnittelijat heti, miten heidän tekemänsä suunnitelma on lähtenyt toteutumaan.

Tuotannon digitalisaatioasteen lisääminen paitsi edesauttaa informaation kulkua, myös purkaa tuotannon, kunnossapidon ja muiden osastojen välisiä raja-aitoja. Tiedon läpinäkyvyyden avulla jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen sekä sisäiseen että ulkoiseen toimitusvarmuuteen. Tällä varmistetaan myös se, ettei yhdellekään asiakkaalle jouduttaisi ilmoittamaan, ettei tilausta saadakaan toimitettua luvatussa ajassa.

Tuotteen ja tilauksen seuranta Gema MES -järjestelmässä

Ratkaisu

 • Tuotteen ja tilauksen seuranta optiolla ohjataan, mitataan ja seurataan mitä, milloin ja kuinka paljon valmistetaan suhteessa suunnitelmaan sekä raportoidaan poikkeamat
 • Visuaalinen käyttöliittymä, joka kertoo kaikki tuotteelle/tilaukselle kirjatut ongelmat, laatutarkistukset sekä vaihtoajat
 • Option avulla seuraat laitteen tai linjan käynnin lisäksi
  • Tuotenimikkeitä ja –numeroita
  • Työ- ja/tai tilausnumeroita
  • Ohjelmanumeroita
  • Määriä nimikkeittäin

Hyödyt

 • Tuotannon johtaminen ja päätöksenteko faktatiedolla
 • Oikea tieto, oikeassa paikassa, oikeilla henkilöillä, oikeaan aikaan
 • Keskittyminen johtamiseen, ongelmien juurisyiden poistamiseen ja toiminnan kehittämiseen
 • Tuotteiden kannattavuuksien arviointi

Tuloksena parannat tuotannon päivittäisjohtamista

 

Kiinnostuitko GEMA Tuotteen ja tilauksen seurannasta? Kysy lisää!