Novi Turvallisuushavainto

Turvalisuushavainto on Novi-kunnossapitojärjestelmään liitettävä optio.

 

Capture13

70-90% valmistavan teollisuuden työturvallisuushavain-noista poikii työtä tehtaan kunnossa pitoporukalle. Suuri osa työtapaturmista aiheutuu viallisista laitteista, joiden kunnossapito on laiminlyöty tai se on riittämätöntä.

Suunnitelmallinen ja oikea-aikainen kunnossapito on yksi työturvallisuuden perusedellytyksistä. Tehokkaasti toimi-vassa kunnossapitojärjestelmässä työturvallisuus ja kunnossapito nivoutuvat tiukasti yhteen.

Työturvallisuushavainnot sekä tarkastuskierrokset ovat hyviä esimerkkejä tehtävistä, jotka tulisi kunnossapitojärj-estelmään perinteisten kunnossapitoon liittyvien asioiden ohella kirjata. Hyvässä järjestelmässä kirjatusta turvallisuushavainnosta on mahdollista generoida suoraan kuvallinen työpyyntö kunnossapidolle. Jokaiselle havainnolle voidaan myös asettaa vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöä ja/tai muuta asiaan liittyviä henkilöitä voidaan informoida asiasta vaikkapa automaattisella sähköpostiviestillä.
Tällä menetelmällä turvallisuushavainto tulee dokumentoitua, sen vaatimat toimenpiteet voidaan ottaa työn alle ja asian etenemisen seuranta helpottuu.

Kunnossapitojärjestelmän avulla työturvallisuudesta saadaan läpinäkyvää. Koko organisaation on mahdollista seurata tapahtumien dokumentointia sekä asioiden etenemistä reaaliaikaisesti esimerkiksi tehtaan infotv-ruuduilta. Keskeistä kunnossapidon päivittäisjohtamisessa on varmistaa tuotannon jatkuvuus ja tuotteiden hyvä laatu sekä ylläpitää kilpailukykyä.

Asiallisella kunnossapidolla pidetään koneet ja työympäristö myös turvallisina ja käyttövarmoina sekä suojellaan huoltotyöntekijöitä ja muita samassa työympäristössä työskenteleviä.

Kerätty tieto työturvallisuudesta edesauttaa erilaisten riskiarviointien tekemisessä sekä helpottaa myös kunnossapidon suunnittelua. Näiden tavoitteena on havaita työturvallisuuteen liittyvät ongelmat ja puutteet ajoissa - ja välttää tapaturma.

Turvallisuushavainto Novissa

 • Novi Turvallisuushavainnolla kirjaat yrityksesi havainnot turvallisuuteen liittyvistä tilanteista kuten läheltä-piti, tapaturma, havainnot, kierrokset yms.
 • Lomakkeen kysymykset ovat muokattavissa
 • Havainto kohdistetaan aina laitehierarkiaperusteisesti tapahtumapaikkaan / kohteeseen esim. seuraavilla tiedoilla:
  • Päivämäärä
  • Tekijä
  • Vaaran aiheuttaja
  • Kuvaus havainnosta
  • Parannusehdotukset
  • Kiireellisyys
 • Vaiheet asian käsittelylle, historiatietoihin tallentuvat vaiheiden käsittelijät
 • Havainnosta voi tehdä suoraan myös työpyynnön kunnossapidon työnäkymään

Tuloksena parannat laitoksesi turvallisuutta.

 

Kiinnostuitko Novi Turvallisuushavainnosta? Kysy lisää!