Novi Varastonhallinta

Varastonhallinta on Novi-kunnossapitojärjestelmään liitettävä optio.

 

Capture8

Teollisuudessa varastoja luokitellaan usein niiden sisältämien materiaalien suhteesta yrityksen tuotantoon tai lopputuotteeseen. Raaka-ainevarasto sisältää yrityksen ostamat materiaalit, jotka eivät ole vielä tuotannossa. Keskeneräiseen tuotantoon kuuluvat materiaalit, jotka ovat tuotannossa. Valmistuotevarastossa ovat yrityksen lopputuotteet, jotka ovat valmiina myyntiä varten. MRO- varastossa (Maintenance, Repair, Operatong) ovat materiaalit, joista ei tule osa valmista tuotetta, kuten tuotantolaitteiston vaatimat varaosat.

Kunnossapidon varastoitavilla materiaaleilla on tuotannollisen yrityksen raaka-aine- ja valmistuotevarastosta poikkeavia ominaispiirteitä. Esimerkiksi raaka-aine varasto pyrkii pitämään varastonkiertonopeuden korkeana. Kunnossapidon varastossa korkea varastonkiertonopeus tarkoittaa, että laitteita joudutaan korjaamaan ja huoltamaan usein, mikä voi tarkoittaa tuotannonkatkoksia.

Kunnossapidon varastosta materiaaleja käytetään kun laite vikaantuu tai sille tehdään huolto. Laitteiden vikaantumisen ennustaminen on hankalaa, koska vikaantumiseen vaikuttaa moni asia. Kysynnän ennustaminen on siis vaikeaa. Lisäksi eri nimikkeiden määrä varaosavarastossa on usein suuri ja yksittäisten nimikkeiden lukumäärä varastossa on pieni. Yleinen tapa on tehdä varaosille ABC-analyysi. ABC- analyysissa A- nimikkeitä ovat tuotteet joiden kulutus 80 % varaston arvosta, B- nimikkeiden käyttö 15% varaston arvostaja C- nimikkeiden käyttö 5% varaston arvosta.

Kunnossapidon varastonhallinnassa kirjataan kaikki kunnossapidon materiaaleja koskevat tiedot kunnossapidon tietojärjestelmään. Näitä tietoja ovat muun muassa materiaalien tilaukset sekä materiaalien otto varastosta. Hyvä ja laadukas varastokirjanpito mahdollistaa tarkan tiedon jokaisen tuotteen ja materiaalin varastotilanteesta jokaisella ajanhetkellä.

Varastonhallinta Novissa

Ratkaisu

 • Novin Varastonhallinta on tarkoitettu laajempaan ja monipuoliseen kunnossapidon varastonhallintaan
 • Ratkaisu sisältää varastotoiminnat:
  • Otto, saapuminen, inventointi, palautus
  • varastonsiirto, arvonmuutos
  • varastoloki
  • monipuoliset hälytysrajat nimikkeiden saldoille nimike- tai varastokohtaisesti
 • Materiaalikustannusten seuranta:
  • otot voidaan kirjata työlle -> saadaan todelliset kunnossapitokustannukset
 • Monivarastojen hallinta:
  • käytössä useita eri varastoja ja varastopaikkoja
  • käyttöoikeuksia voidaan rajat käyttäjäryhmillä tai varastoilla

Hyödyt

 • Varmistat koneen toiminnan kannalta kriittisten varaosien löytymisen varastosta silloin kun niitä tarvitaan
 • Helpotat varaosien löytymistä ja nopeaa tilaamista järjestelmän kautta
 • Helppo tapa hallita materiaalien saldoja, kulutusta ja kustannuksia
 • Monivarastojen kautta useamman varaston läpinäkyvyys ja varaosien hyödyntäminen toimipaikasta toiseen

Tuloksena parannat tuotantolaitteidesi käyttövarmuutta.

 

Kiinnostuitko Novi Varastonhallinnasta? Kysy lisää!